สมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้
Maejo Alumni Association; MAA

ที่อยู่ติดต่อ

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยแม่โจ้

63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290