ผู้ดูแลระบบ  หน้าแรก สมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้
Maejo Alumni Of Maejo University

เครือข่ายศิษย์เก่า

คณะเศรษฐศาสตร์

คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ

คณะสารสนเทศและการสื่อสาร

คณะผลิตกรรมการเกษตร

คณะศิลปศาสตร์

คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะพัฒนาการท่องเที่ยว

คณะวิทศวกรรมและอุตสาหกรรมการเกษตร

คณะบริหารธุรกิจ

คณะวิทยาศาสตร์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

วิทยาลัยพลังงานทดแทน

วิทยาลัยบริหารศาสตร์

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

กำหนดการ "แม่โจ้คืนถิ่น" รำลึก 100 ปี อ.วิภาติ บุญศรี วังซ้าย
ประชาสัมพันธ์... กำหนดการงาน "แม่โจ้คืนถิ่น" รำลึก 100 ปี อาจารย์บุญศรี อาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
25 ตุลาคม 2559
คณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ ได้จัดการประชุมกรรมการบริหารสมาคมฯสัญจร
เมื่อวันที่ 15 - 16 ตุลาคม 2569 ที่ผ่านมา คณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ ได้จัดการประชุมกรรมการบริหารสมาคมฯสัญจร ณ สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง เชียงใหม่ โดยมี ผอ.สมชาย เขียวแดง แม่โจ้รุ่น 49 ผู้อำนวยการสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง ให้การต้อมรับอย่างอบอุ่น...โดยที่ประชุมมีวาระการประชุมสำคัญคือ สรุปความก้าวหน้าในการจัดงาน "แม่โจ้คืนถิ่น" รำลึก 100 ปี อาจารย์บุญศรี ตลอดจนรูปแบบที่เหมาะสม ...ซึ่งสมาคมฯ จะแจ้งรายละเอียดให้พี่น้องแม่โจ้เพื่อทราบ..ต่อไป
25 ตุลาคม 2559
กำหนดการ "แม่โจ้คืนถิ่น" รำลึก 100 ปี อ.วิภาติ บุญศรี วังซ้าย
ประชาสัมพันธ์... กำหนดการงาน "แม่โจ้คืนถิ่น" รำลึก 100 ปี อาจารย์บุญศรี อาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
25 ตุลาคม 2559
ดูทั้งหมด