สมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้
Maejo Alumni Association; MAA

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

ไลฟ์สด "สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ศิษย์เก่าแม่โจ้สำคัญกับศิษย์เก่าแม่โจ้อย่างไร"
พบกับ ไลฟ์สด หัวข้อ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ศิษย์เก่าแม่โจ้สำคัญกับศิษย์เก่าแม่โจ้อย่างไร   วันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 2567 เวลา 10:30 นเป็นต้นไปเชิญชวนศิษย์เก่าแม่โจ้รับชมไลฟ์สดจากดรขุนศรีทองย้อยนายกสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ และพันโทวีรพลวัชระเศรณีประธานด้านกองทุนสงเคราะห์สมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ในประเด็นคำถามสำคัญ๐สมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้วาระปัจจุบันมีบทบาทอย่างไรบ้าง๐ทำไมต้องมีสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ศิษย์เก่าแม่โจ้๐ขั้นตอนการดำเนินการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ศิษย์เก่าแม่โจ้ต้องดำเนินการอย่างไรบ้าง๐ศิษย์เก่าแม่โจ้และครอบครัวจะมีบทบาทอย่างไรบ้างกับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ศิษย์เก่าแม่โจ้๐ถามมาตอบไปจากคำถามที่เกิดขึ้นในช่วงไลฟ์สดสามารถรับชมพร้อมกันทั้งสองช่องทางช่องทางแรก Facebook fanpage ของสมาคมฯสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ MAAช่องทางที่สอง YouTube Chanel: Maejo Alumni_______________________________#สมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ #ลูกแม่โจ้#MAA #MAANews#สื่อสารองค์กรสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้#ลูกแม่โจ้ผูกพันใกล้ชิดกันมาก
10 พฤษภาคม 2567
ขอเชิญร่วมพิธี ทำบุญวันคล้ายวันสถาปนา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครบรอบ ๙๐ ปี
สมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ ขอเชิญร่วมพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครบรอบ ๙๐ ปีและร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนกองทุน “แม่โจ้ไม่ทอดทิ้งกัน”จำนวน ๑,๙๙๐ กอง กองละ ๙๙๙ บาทวันพฤหัสบดีที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๗เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไปณ สมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ร่วมเป็นเจ้าภาพ ทอดผ้าป่า ได้ที่กองทุน “แม่โจ้ไม่ทอดทิ้งกัน”ธนาคารกรุงไทย สาขาแม่โจ้เลขที่บัญชี ๖๗๘-๗-๗๗๗๘๓-๓ชื่อบัญชี กองทุนแม่โจ้ไม่ทอดทิ้งกัน(สมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้)__________________________________________สอบถามรายละเอียด/เเจ้งยอดทำบุญ ได้ที่สมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้๐๕๓-๓๕๓-๑๔๐ : สำนักงานสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้๐๙๓-๐๗๐๗๔๖๒ : นายทะเบียนLine @maa.maejo
10 พฤษภาคม 2567