สมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้
Maejo Alumni Association; MAA

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

เวทีเสวนาของศิษย์เก่าแม่โจ้ภาคตะวันตก เพื่อให้ความคิดเห็นต่อร่างข้อบังคับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ศิษย์เก่าแม่โจ้ 2567
เวทีเสวนาของศิษย์เก่าแม่โจ้ภาคตะวันตก เพื่อให้ความคิดเห็นต่อร่างข้อบังคับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ศิษย์เก่าแม่โจ้ 2567ภาคตะวันตก 20 พฤษภาคม 2567 เวลา 19:00 นด้วยสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้กำลังดำเนินการร่างข้อบังคับและผลักดันการจัดตั้งสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ศิษย์เก่าแม่โจ้มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดตั้งขึ้นเพื่อร่วมช่วยเหลือและสงเคราะห์สมาชิกเมื่อเสียชีวิตตลอดจนครอบครัวของสมาชิกให้ได้รับการฌาปนกิจอย่างสมเกียรติและบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายในการจัดงานศพแก่ครอบครัวสมาชิกในการนี้สมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้เห็นว่าการมีส่วนร่วมของสมาชิกทุกภาคส่วนในการแสดงความคิดเห็นต่อร่างข้อบังคับฯจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของฌาปนกิจสงเคราะห์ศิษย์เก่าแม่โจ้อย่างมากเพื่อให้ศิษย์เก่าแม่โจ้ทุกท่านสามารถเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นอย่างมีส่วนร่วมและครอบคลุมสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้จึงจัดให็มีเวทีเสวนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นในรูปแบบไลฟ์สด (Live Streaming) ไปพร้อมกันทั้งสองช่องทางประกอบด้วย1. Facebook FAN pages : สมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ MAA2. YouTube : Maejo Alumniทั้งนี้เวทีเสวนาของศิษย์เก่าแม่โจ้ภาคตะวันตกเริ่มขึ้นก่อนใครในวันที่ 20 พฤษภาคม 2567 เวลา 19:00 นเชิญชวนศิษย์เก่าแม่โจ้ภาคตะวันตกทุกท่านร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็นในไลฟ์สดกันนะครับ
18 พฤษภาคม 2567
เวทีเสวนาของศิษย์เก่าแม่โจ้ภาคตะวันตก เพื่อให้ความคิดเห็นต่อร่างข้อบังคับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ศิษย์เก่าแม่โจ้ 2567
เวทีเสวนาของศิษย์เก่าแม่โจ้ภาคตะวันตก เพื่อให้ความคิดเห็นต่อร่างข้อบังคับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ศิษย์เก่าแม่โจ้ 2567ภาคตะวันตก 20 พฤษภาคม 2567 เวลา 19:00 นด้วยสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้กำลังดำเนินการร่างข้อบังคับและผลักดันการจัดตั้งสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ศิษย์เก่าแม่โจ้มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดตั้งขึ้นเพื่อร่วมช่วยเหลือและสงเคราะห์สมาชิกเมื่อเสียชีวิตตลอดจนครอบครัวของสมาชิกให้ได้รับการฌาปนกิจอย่างสมเกียรติและบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายในการจัดงานศพแก่ครอบครัวสมาชิกในการนี้สมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้เห็นว่าการมีส่วนร่วมของสมาชิกทุกภาคส่วนในการแสดงความคิดเห็นต่อร่างข้อบังคับฯจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของฌาปนกิจสงเคราะห์ศิษย์เก่าแม่โจ้อย่างมากเพื่อให้ศิษย์เก่าแม่โจ้ทุกท่านสามารถเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นอย่างมีส่วนร่วมและครอบคลุมสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้จึงจัดให็มีเวทีเสวนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นในรูปแบบไลฟ์สด (Live Streaming) ไปพร้อมกันทั้งสองช่องทางประกอบด้วย1. Facebook FAN pages : สมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ MAA2. YouTube : Maejo Alumniทั้งนี้เวทีเสวนาของศิษย์เก่าแม่โจ้ภาคตะวันตกเริ่มขึ้นก่อนใครในวันที่ 20 พฤษภาคม 2567 เวลา 19:00 นเชิญชวนศิษย์เก่าแม่โจ้ภาคตะวันตกทุกท่านร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็นในไลฟ์สดกันนะครับ
18 พฤษภาคม 2567
ร่วมกำหนดทิศทางการพัฒนากิจกรรมเสริมสร้างอัตลักษณ์ความเป็นลูกแม่โจ้
เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ.2567 ดร.ขุนศรี ทองย้อย นายกสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ พร้อมด้วย รศ.ดร.วีระพลทองมา รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วยกรรมการไตรภาคี ผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผู้นำนักศึกษา กองพัฒนากิจการนักศึกษา ร่วมหารือในการประชุมคณะกรรมการไตรภาคีเพื่อพัฒนากิจกรรมเสริมสร้างอัตลักษณ์ความเป็นลูกแม่โจ้เพื่อกำหนดทิศทางในการพัฒนากิจกรรมนักศึกษา ประจำปี 2567 มาร่วมให้กำลังใจและผลักดันสมาคมศิษย์เก่า นำกิจกรรมดีๆของลูกแม่โจ้ กลับมาเล่าขานกันอีกครั้ง
7 พฤษภาคม 2567
ไลฟ์สด "สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ศิษย์เก่าแม่โจ้สำคัญกับศิษย์เก่าแม่โจ้อย่างไร"
พบกับ ไลฟ์สด หัวข้อ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ศิษย์เก่าแม่โจ้สำคัญกับศิษย์เก่าแม่โจ้อย่างไร   วันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 2567 เวลา 10:30 นเป็นต้นไปเชิญชวนศิษย์เก่าแม่โจ้รับชมไลฟ์สดจากดรขุนศรีทองย้อยนายกสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ และพันโทวีรพลวัชระเศรณีประธานด้านกองทุนสงเคราะห์สมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ในประเด็นคำถามสำคัญ๐สมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้วาระปัจจุบันมีบทบาทอย่างไรบ้าง๐ทำไมต้องมีสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ศิษย์เก่าแม่โจ้๐ขั้นตอนการดำเนินการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ศิษย์เก่าแม่โจ้ต้องดำเนินการอย่างไรบ้าง๐ศิษย์เก่าแม่โจ้และครอบครัวจะมีบทบาทอย่างไรบ้างกับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ศิษย์เก่าแม่โจ้๐ถามมาตอบไปจากคำถามที่เกิดขึ้นในช่วงไลฟ์สดสามารถรับชมพร้อมกันทั้งสองช่องทางช่องทางแรก Facebook fanpage ของสมาคมฯสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ MAAช่องทางที่สอง YouTube Chanel: Maejo Alumni_______________________________#สมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ #ลูกแม่โจ้#MAA #MAANews#สื่อสารองค์กรสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้#ลูกแม่โจ้ผูกพันใกล้ชิดกันมาก
10 พฤษภาคม 2567
ขอเชิญร่วมพิธี ทำบุญวันคล้ายวันสถาปนา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครบรอบ ๙๐ ปี
สมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ ขอเชิญร่วมพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครบรอบ ๙๐ ปีและร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนกองทุน “แม่โจ้ไม่ทอดทิ้งกัน”จำนวน ๑,๙๙๐ กอง กองละ ๙๙๙ บาทวันพฤหัสบดีที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๗เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไปณ สมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ร่วมเป็นเจ้าภาพ ทอดผ้าป่า ได้ที่กองทุน “แม่โจ้ไม่ทอดทิ้งกัน”ธนาคารกรุงไทย สาขาแม่โจ้เลขที่บัญชี ๖๗๘-๗-๗๗๗๘๓-๓ชื่อบัญชี กองทุนแม่โจ้ไม่ทอดทิ้งกัน(สมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้)__________________________________________สอบถามรายละเอียด/เเจ้งยอดทำบุญ ได้ที่สมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้๐๕๓-๓๕๓-๑๔๐ : สำนักงานสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้๐๙๓-๐๗๐๗๔๖๒ : นายทะเบียนLine @maa.maejo
10 พฤษภาคม 2567